ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Konsultation av webbplatsen tillhandahålls gratis för besökare och utan några garantier från Pralina tmi. Besökarnas användning av webbplatsen innebär ett automatiskt och bindande godkännande av de allmänna användarvillkoren, samt villkor och ansvarsfriskrivningar som publiceras på webbplatsen.

/ VILKA ÄR VI

Denna webbplats administreras av:

 

Pralina tmi

℅Lilla Fabrik Helsingfors,

Tehtaankatu 25, 00150 Helsingfors,
Rödbergen, Finland

Telefon: +358 (0) 41 447 2767
FO-nummer: FI2609255-6

/ TILLGÄNGLIGHET AV WEBBPLATSEN

Pralina tmi garanterar inte åtkomst till webbplatsen utan avbrott eller fel, varken att webbplatsen är fri från virus eller farliga komponenter. Pralina tmi ger inga garantier, oavsett om de är uttryckliga eller inte, och utesluter särskilt någon garanti för webbplatsens tillgänglighet och överensstämmelse samt dess förmåga att svara på besökarnas förväntningar eller behov. Pralina tmi kan inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador på grund av att besökaren inte kan använda webbplatsen.

/ INTELLEKTUELL EGENSKAP & ANVÄNDNING AV INFORMATION AV BESÖKARE

Användning av webbplatsinformationen är endast godkänd för informationssyften och för privat bruk. Eventuellt utnyttjande för andra ändamål är uttryckligen förbjudet.
Inga delar av denna webbplats får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ner, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Pralina tmi.
Användaren åtar sig att fullständigt följa upphovsrätten som tillhör Pralina tmi och tredje parter. Offentliggörande av varumärken, foton, ritningar, bilder och text på Pralina tmi-webbplatserna bör inte tolkas som att ge användaren rätt eller någon annan rätt till användaren. Beteckningarna, logoerna och andra symboler som används på denna webbplats är varumärken och / eller mönster skyddade över hela världen. All användning av dessa eller liknande symboler är strängt förbjudet utan föregående skriftligt godkännande av Pralina tmi. Alla kränkningar av dessa rättigheter kan innebära civilrättsliga och / eller straffrättsliga förfaranden.

/ COPYRIGHT

Inget element på webbplatsen kan kopieras, reproduceras, publiceras, publiceras, överföras eller distribueras utan uttryckligt medgivande från Pralina tmi.

/ WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Information som placeras på webbplatsen tillhandahålls endast för vägledande syften. Trots Pralinas ansträngningar att tillhandahålla en korrekt och uppdaterad information kan fel inkluderas på webbplatsen. Pralina påtar sig inget ansvar för informationen och för användningen som kan göras av denna information av besökaren. Pralina tmi har rätt att ändra och uppdatera webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Pralina tmi kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på grund av besökarnas användning av webbplatsen. Pralina tmi inbjuder dig att regelbundet besöka webbplatsen för snabb information om eventuella förändringar.

/ BETALNINGSMETODER

- Kredit- / betalkort

- Offline-betalningar

/ HYPERLÄNKAR TILL WEBB

PLATSER SOM FALLER UR KONTROLL FÖR PRALINA TMI

Närvaron av hyperlänkar på Pralina tmi-webbplatsen betyder inte att Pralina tmi utövar någon kontroll över dessa webbplatser, och inte heller att Pralina tmi påtar sig något ansvar med avseende på innehållet eller deras existens.

/RETURN POLICY

The right to cancel an order which is stated under the Finnish Consumer Protection Act by 14 days after receipt of the goods does not apply to our products because they are foodstuff. We do not accept return of products already used except if the product is clearly faulty. If by any reason the ordered products are faulty or damaged we ask you to immediately contact us by e-mail at petra@pralina.fi after which we will give you the instructions to proceed. When Pralina has approved the return of the item we will exchange it or offer a refund based upon the original payment method

/ GÄLLANDE LAG OCH KOMPETENT DOMSTOL

Alla tvister relaterade till Pralina tmi webbplatser styrs av finsk lag. Domstolarna i Helsingfors är de enda behöriga domstolarna.

I händelse av tvist accepteras en tryckt version av användningsvillkoren och alla bifogade handlingar som tillhandahålls i elektroniskt format i alla rättsliga, utom domstolar eller administrativa förfaranden.

PICK UP ADRESS

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

Lilla Fabrik

℅LillaFabrik Helsingfors

Fabriksgatan 25, 00150 Helsingfors,Rödbergen Finland

Tel: +358 (0) 41 447 2767

Må-fre:       11.00 - 15.00


Lördag:      Stängt
Söndag:     Stängt

© 2019 by Pralina. Designed with ♥ by BERTOLI Digital

Photos by Olivier Béaslas

FÅ DET FÄRSKT!

FÖLJ OSS PÅ

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon