ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Konsultation av webbplatsen tillhandahålls gratis för besökare och utan några garantier från Pralina. Besökarnas användning av webbplatsen innebär ett automatiskt och bindande godkännande av de allmänna användarvillkoren, samt villkor och ansvarsfriskrivningar som publiceras på webbplatsen.

/ VILKA ÄR VI

Denna webbplats administreras av:

 

Pralina 

Kaptensgatan 5

00140 Helsingfors
Finland

Telefon: +358 (0) 41 447 2767
FO-nummer: FI2609255-6

/ WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Information som placeras på webbplatsen tillhandahålls endast för vägledande syften. Trots Pralinas ansträngningar att tillhandahålla en korrekt och uppdaterad information kan fel inkluderas på webbplatsen. Pralina påtar sig inget ansvar för informationen och för användningen som kan göras av denna information av besökaren. Pralina har rätt att ändra och uppdatera webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Pralina kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på grund av besökarnas användning av webbplatsen. Pralina inbjuder dig att regelbundet besöka webbplatsen för snabb information om eventuella förändringar.

/ TILLGÄNGLIGHET AV WEBBPLATSEN

Pralina garanterar inte åtkomst till webbplatsen utan avbrott eller fel, varken att webbplatsen är fri från virus eller farliga komponenter. Pralina ger inga garantier, oavsett om de är uttryckliga eller inte, och utesluter särskilt någon garanti för webbplatsens tillgänglighet och överensstämmelse samt dess förmåga att svara på besökarnas förväntningar eller behov. Pralina kan inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador på grund av att besökaren inte kan använda webbplatsen.

 

/ BETALNINGSMETODER

Du kan beställa produkter på webbplatsen för vår nätbutik genom att överföra dem till varukorgen och bekräfta beställningen och betala för innehållet i Varukorgen i betaltjänsten. Genom att betala bekräftar du också att du är minst 18 år. När du beställer från vår nätbutik måste du läsa och förbinda dig till våra gällande leveransvillkor. Du förstår att beställningen du accepterar och bekräftar är bindande och skapar ett avtal mellan oss med dessa leveransvillkor. Priserna inkluderar moms.

 

- Kredit- / betalkort

Betaltjänstleverantör

 

Paytrail Oyj (2122839-7) verkar som leverantör av betalningsförmedlare och i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj står som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamationer ber vi dig att först kontakta leverantören av produkten.

 

Paytrail Oyj, företagsnummer: 2122839-7

Innova 2 Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

 

/ INTELLEKTUELL EGENSKAP & ANVÄNDNING AV INFORMATION AV BESÖKARE

Användning av webbplatsinformationen är endast godkänd för informationssyften och för privat bruk. Eventuellt utnyttjande för andra ändamål är uttryckligen förbjudet.
Inga delar av denna webbplats får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ner, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Pralina.
Användaren åtar sig att fullständigt följa upphovsrätten som tillhör Pralina och tredje parter. Offentliggörande av varumärken, foton, ritningar, bilder och text på Pralina webbplatserna bör inte tolkas som att ge användaren rätt eller någon annan rätt till användaren. Beteckningarna, logoerna och andra symboler som används på denna webbplats är varumärken och / eller mönster skyddade över hela världen. All användning av dessa eller liknande symboler är strängt förbjudet utan föregående skriftligt godkännande av Pralina. Alla kränkningar av dessa rättigheter kan innebära civilrättsliga och / eller straffrättsliga förfaranden.

/ COPYRIGHT

Inget element på webbplatsen kan kopieras, reproduceras, publiceras, publiceras, överföras eller distribueras utan uttryckligt medgivande från Pralina.

/ HYPERLÄNKAR TILL WEBB
PLATSER SOM FALLER UR KONTROLL FÖR PRALINA

Närvaron av hyperlänkar på Pralina -webbplatsen betyder inte att Pralina utövar någon kontroll över dessa webbplatser, och inte heller att Pralina påtar sig något ansvar med avseende på innehållet eller deras existens.

/RETURN POLICY

Rätten att annullera en beställning som anges i den finska konsumentskyddslagen 14 dagar efter mottagandet av varorna gäller inte våra produkter eftersom de är livsmedel. Vi accepterar inte returnering av redan använda produkter förutom om produkten är klart defekt. Om de beställda produkterna av någon anledning är felaktiga eller skadade ber vi dig att omedelbart kontakta oss via e-post på petra@pralina.fi, varefter vi ger dig instruktioner för att fortsätta. När Pralina har godkänt retur av artikeln byter vi ut den eller erbjuder en återbetalning baserat på den ursprungliga betalningsmetoden

/ GÄLLANDE LAG OCH KOMPETENT DOMSTOL

Alla tvister relaterade till Pralina webbplatser styrs av finsk lag. Domstolarna i Helsingfors är de enda behöriga domstolarna.

I händelse av tvist accepteras en tryckt version av användningsvillkoren och alla bifogade handlingar som tillhandahålls i elektroniskt format i alla rättsliga, utom domstolar eller administrativa förfaranden.